Viewing articles tagged 'streaming'

 Pokretanje streaming naloga

Otvorite vašu e-poštu u kojoj ste dobili Audio Parametre Striminga Kada otvorite dobijeni...